Kecskemét TV Kecskemét TV Kecskeméti lapok Kecskeméti lapok Gong rádió Gong rádió Keol Keol MONTÁZS magazin MONTÁZS magazin
Regisztráció Regisztráció Regisztráció Kecskemét város Kecskemét város

Naptár 2024. Június 18. Kedd  Levente

EUR: --- Ft Árfolyam csökkenés

GBP: --- Ft Árfolyam növekedés

Hiros.hu Facebook YouTube csatorna
Hirdetés

A nemzeti nézőpont beemelésével lenne valóban liberális a magyar kultúra - Videóval

Bán János író, kulturális vezető előadása a könyvtárban

Vandlik János

2022.01.23. 16:30

Napjaink kultúrmissziója – Kultúra, hagyomány, értékőrzés címmel tartott előadást pénteken, a magyar kultúra napjának előestéjén Bán János író, az M5 kulturális tévécsatorna igazgatója. A népszerű történelmi regényfolyam, a Hunyadi-sorozat szerzője előadásában még mindig harcban álló kulturális végvárakról beszélt. Kifejtette azonban, hogy optimista a változást illetően. Ennek biztosítékát a magyar társadalomnak az új történelmi kutatások eredményei iránti fogékonyságában látja, s az igényben, hogy gazdag történelmünkről ne csak depresszív, önostorozó feldolgozások szülessenek. Ennek az igénynek szép példája az iskolateremtő Hunyadi-széria sikere is.

– Minden nemzet életében vannak jeles napok, ünnepnapok, amikor kicsit megállunk, kilépünk a hétköznapok rutinjából, elgondolkodunk, felöltöztetjük a szívünket és a lelkünket megfelelő alázattal, és méltósággal fejet hajtunk az ünnep előtt – köszöntötte a megjelenteket Bujdosóné dr. Dani Erzsébet, a megyei könyvtár igazgatója a magyar kultúra napja alkalmából rendezett pénteki Bán János-előadáson. Köszöntőjében rámutatott, magyar népünk, magyar sorsunk alapja a kultúra, a nemzeti kultúra, a hit és a nemzeti karakterek. Ezek tesznek bennünket becsületessé, elfogadóvá, megértővé, s létrehozzák azt a közösséget, amiben élünk, melyben meg tudjuk őrizni az értékeinket, a hagyományainkat, és kijelölik a jövőbe vezető utat.

Az igazgató ezután Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestert kérte szóra, aki az ünnepet - saját bevallása szerint - rendhagyó módon közelítette meg: a mai magyar közéletben lévő kettősségre utalt, ami az élet minden területét áthatja, a kultúrát is. – Nem nagyon van középút, vannak harcosan az egyik és harcosan a másik oldalon állók – mondta, azzal, hogy emiatt véleménybuborékok alakulnak ki, melyek között nincs átmenet. Az alpolgármester szerint ez az állapot kultúrában hosszú távon nem tartható, lépéseket kell tenni egymás felé, meg kell ismertetni az álláspontunkat a másik féllel, mint mondta, ez a városvezetésnek is feladata. Ezután, mint olyan alkotónak, kulturális vezetőnek adta át a szót Bán János személyében, akinek eddigi életútja is ebbe az irányba hat. Ez látszik az M5 csatorna élén végzett munkájából, és korábbi újságírói, valamint párhuzamos írói pályájából is.

Bán János a pódiumra lépve azzal kezdte: előadásának szubjektív gondolatai a kultúrának azon részeire koncentrálnak, melyek az identitás megőrzését szolgálják, melyek ezer szállal kötődnek a történelemhez, a történelmi identitásunkhoz, magyarságtudatunk megőrzéséhez. – A kultúra legfontosabb szerepe, hogy definiálja: kik vagyunk, honnan jöttünk, milyen értékeket képviselünk. Nagyon nem mindegy, hogy az oktatási rendszerből érkező tudásanyag, és azon érzelmi impulzusok, melyekkel például a művészet tud hatni ránk, milyen összképet alakítanak ki bennünk. Hogyan látjuk magunkat, nemzetünket – hangsúlyozta.

Szerinte nagyon furcsa átmeneti időszakban élünk, mely nap mint nap átgondolásra késztet bennünket régi megszokásainkat, ismeretanyagainkat illetően. – Nyitottsággal kell rendelkeznünk ahhoz, hogy helyre tudjuk rakni az ezzel kapcsolatos gondolatokat, mert ezek a gondolatok nincsenek rendben a társadalom minden egyes részének a fejében.

Ezután Bán az identitásunkat befolyásolni képes kulturális alkotások tudományos – főként történettudományi – hátteréről beszélt, azok legújabb kori vitáiról, az újabb kutatások tabuiról mondott példákat. Szerinte bátran le kell folytatni azokat az eddig vitatott kutatásokat, melyek azt vizsgálják például, hogy honnan jöttünk, mi közünk a hunokhoz, milyen a nyelvünk, az archeogenetika mit árul el rólunk. Meg kell vizsgálni, mit tud segíteni a tudomány, hogy letisztázzuk a vitás kérdéseket.

De szerinte ennél is fontosabbak a nézeteink és a gondolataink. – Túl azon, hogy mit tudunk a tényanyagból, mindez hogyan csapódik le bennük, mit érzünk? – tette fel a kérdést. – Például büszkék vagyunk-e az identitásunkra, és milyen segítséget nyújt ebben a magyar kultúra?

Szerinte ebből a szempontból rendkívül furcsa az a kettősség, ami sokévszázados, sokrétű és felemelő történelmünk gazdag írott öröksége és a kortárs magyar irodalomban, filmművészetben, színházművészetben, drámai művekben megjelenő kép között húzódik. – Elbizonytalanodunk emiatt. Vajon mindez a gazdagság, felemelő tudásanyag, visszaköszön-e a mai magyar kultúrában? Mi az, ami egy mai emberhez eljut az oktatásból, kultúrából, történettudományból? Sok olyan korszakról emlékezhetünk meg, amelyekben kiemelkedő hősök állnak előttünk. Megjelennek-e ezek a hősök kellőképpen a magyar történelem oktatásában? A magyar kultúra megfelelően tárta-e elénk ezeket az időszakokat? Tudunk-e mit kezdeni azzal, hogy a nemzet múltjában mi minden található? Dicsőséges időszakok és kevésbé felemelők? Ezek megfelelő összefüggésben jelentek-e meg? Nekem nagyon sokszor volt olyan benyomásom, hogy nem! – vélekedett Bán János. Egyik legszemléletesebb példaként a honfoglaláskori kalandozásokat említette, melynek ötven hadjárata közül csak a két nagy vereséget, Merseburgot és Augsburgot tanítják.

Mint mondta, a környékbeli népekkel szemben igen gazdag történelmünket úgy kellene megbecsülnünk, mint a klasszikus korban Jókai, Mikszáth, Gárdonyi tette, s amely hagyomány azóta sajnos elakadt.

– A kortárs magyar irodalomra nem jellemző, hogy a magyar történelemből bátran merítene. Vagy ha igen, akkor szinte kivétel nélkül depresszív, lesújtó hangon teszi. A magyar filmgyártás 120 éve alatt nem készült valódi történelmi nagyjátékfilm, sorozat Szent István királyról vagy Hunyadi Jánosról, sőt Hunyadi Mátyásról sem. Elképzelhető-e ez bárhol Európában?

Az előadó szerint a másik eklatáns példa, ahogy a magyar filmekben a II. világháborút ábrázolják. Ezekben a magyar katona vagy gyilkos vagy idióta, mintha valamilyen gát megakadályozná, hogy erről a korszakról készüljenek egyéb szemszögű alkotások is. – A német film esetében ez elképzelhetetlen. Ők bátran bemutatják, hogy a német katonák között is voltak emberek, hősök. És a német lakosság sem volt egytől egyig aljas náci. Valamilyen oknál fogva nálunk ezt még nem sikerült elérni, pedig teljesen nyilvánvaló, hogy ez egy hamis és hazug kép.

Ezeket a bepótolandó feladatokat nagyon nehezen látjuk előremozdulni – tette hozzá. – A kultúrharc aktuálpolitikai vitái meggyőződésem szerint ennek a kettősségnek az okára vezethetők vissza. Mi az oka annak, hogy ebben nem sikerült áttörést elérni?

Hirdetés

[ A cikk a hirdetés után folytatódik! ]

Ebben Bán János összefüggést talált a tudományos kutatások furcsaságaival, például, hogy sokáig nem végezték el az Árpád-házi királyok genetikai vizsgálatát, vagy a nyelvészek kutatásaival, akik olyan szavainkra is rámondták, hogy szláv eredetűek, amelyek nem azok. A régészetben pedig évtizedekig egyetlen hun leletet sem lehetett nevén nevezni, azt kellett rá mondani, hogy gepida, vagy gót.

– Vajon miért? – tette fel a kérdést. – Mire ez a sistergő gyűlölet? Már önmagában az elfogadhatatlan, ha valakinek más elmélete van. Arra ki se térjünk, hogy a magyar nyelv rejtélyeiből egészen új utak nyílnak. Nem árt, ha az igazsághoz hozzájönnek új eredmények, amelyeket mi, laikusok nagyon várunk, és elvárjuk, hogy ezeket ne akadályozzák. A kulturális folyamatokat se akadályozza senki. Ha valaki Szent Istvánról vagy Hunyadiról szeretne filmet forgatni, az megtehesse.

Szerinte igazán úgy lesz liberális a kulturális élet, ha nem csak a liberálisok jutnak szerephez a kulturális produktumok megvalósításánál. A magyar kultúrában legyen otthon mindenki. Nem lehet senkit kirekeszteni azért, mert nem tartozik az illusztris, liberális alkotók közé. – Én nagyon szeretném, ha a magyar filmkészítők körében feltűnnének olyanok, akik nem csak baloldaliként látják a világot. Akik egyszer majd talán Trianon traumájával is tudnak foglalkozni egy filmben.

Mint mondta, íróként nagyon örül annak, hogy a magyar kultúrának vannak olyan területei, ahol ez az áttörés már megtörtént, minden komolyabb ellenállás nélkül. Ez pedig a könyvpiac, amely nem igényel olyan nagy anyagi forrásokat, mint mondjuk a filmipar.

– Amikor a 2000-es évek elején elkezdtem a Hunyadi-sorozat anyagát gyűjteni, nem volt hasonló a piacon – hozta saját példáját. – Elkezdve ezt a munkát, nagyon sok szkeptikus hanggal találkoztam, melyek azt mondták: nem biztos, hogy jó lesz a történelmi regény fogadtatása. „Ha ugyanis lenne rá igény, a piacon lennének ilyen könyvek.” Ez a legnagyobb hazugság, ami a magyar kultúrában valaha elhangzott. Pontosan fordítva van: azért nincsenek a polcokon ilyen könyvek, mert vagy nem adták ki ezeket, vagy leszoktak róla az írók. Ezért a könyvpiacon a siker némi meglepetést okozott: milyen furcsa, hogy a magyarokat érdekli a történelmük.

Zárásként Bán János elmondta: van tehát hová visszanyúlnunk, de a nagy kérdés, hogy a gyermekeinknek mit tudunk ebből a gazdagságból megmutatni az ismert információáradatban. Ez a világon mindenütt így van, sőt a veszélyt már azok is érzik, akik eddig nem így gondolkodtak. Mégis találunk olyanokat, akik 30 évvel a rendszerváltás után még mindig végvárakat védenek, és ideológiai gátakat szabnak.

– A folyamat azonban sikerre van ítélve, mert a magyar társadalom döntő többsége igényli a változást. Nem délibábos álmokról van szó, nem arról szól ez a történet, hogy minél szebb, tisztábbra mosott történelmünk legyen. Az új tudományos eredményeket pedig a magyar kultúra igenis használja fel, hogy ne Jókaihoz, Mikszáthhoz és Gárdonyihoz kelljen visszanyúlni, ha történelmi művet szeretnénk olvasni, nézni. Ezért kell minden kulturális területen ezt a munkát elvégezni – fogalmazott, hozzátéve, hogy ha a kulturális közegen múlna a siker, nem lenne optimista. Azonban a magyar társadalom ezeket az új eredményeket érdeklődve fogadja. Szerinte ezért nem reménytelen a helyzet, nagyon gyorsan bepótolható mindaz, amit évtizedek mulasztásai ránk hagytak.

Hirdetés

Percről percre percről percre

Fő híreink fő híreink

Hirdetés

helyi hírek

Ünnepvárás a Vásárhelyi Pál Iskolában

Ünnepvárás a Vásárhelyi Pál Iskolában

Ünnepváró teadélutánt rendeztek ma a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művés...

Csomagautomatákról és postapartneri-hálózatról egyeztet Kecskemét polgármestere

Csomagautomatákról és postapartneri-hálózatról egyeztet Kecskemét polgármestere

Nyolc csomaguatomatát fognak kihelyezni a következő 1-2 héten belül Kecskeméten. Ezt Szemereyné P...

Vita Kecskemét jövő évi költségvetéséről

Vita Kecskemét jövő évi költségvetéséről

Hosszas vita bontakozott ki a mai közgyűlésen Kecskemét 2023-as költségvetéséről. A kormánypárti ...

Kezdődhet Kecskemét és Ballószög víziközmű-hálózatának fejlesztése

Kezdődhet Kecskemét és Ballószög víziközmű-hálózatának fejlesztése

Nagyobb hatékonyságú ivóvízvezetéket kap Kecskemét és Ballószög. A mai közgyűlésen megszavazták a...

Elmarad szombaton a Péczely Saroltával való beszélgetés a könyvtárban

Elmarad szombaton a Péczely Saroltával való beszélgetés a könyvtárban

Kodály Zoltánné Péczely Sarolta egészségügyi okokból lemondta a szombat délutánra a megyei könyvt...

Alsóházi rangadóra készül hazai pályán a KNKSE

Alsóházi rangadóra készül hazai pályán a KNKSE

Két héttel ezelőtt éppen a Messzi István Sportcsarnokban szerezte meg első győzelmét a bajnokságb...

A baloldal frakcióvezetője az elmúlt év nehézségeiről beszélt

A baloldal frakcióvezetője az elmúlt év nehézségeiről beszélt

„Az esztendő végének közeledtével, advent idején nekünk is számvetést kell készítenünk a mö...

Nem volt indulatoktól mentes a közgyűlés kezdete

Nem volt indulatoktól mentes a közgyűlés kezdete

„A város érdekeit nem csak szem előtt tartó, hanem messzemenőkig szolgáló költségvetést nyú...

Győzelemmel búcsúztatná az évet hazai pályán a KTE-Piroska Szörp

Győzelemmel búcsúztatná az évet hazai pályán a KTE-Piroska Szörp

A naptári esztendő utolsó hazai megmérettetésére készülnek a hírös harcosok. Ezúttal a tabella há...

Idén karácsonykor a Te kívánságod is teljesülhet!

Idén karácsonykor a Te kívánságod is teljesülhet!

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Malom Központ és a Hírös Cédrus Egyesület jóvoltából...

Szeretett alma materében koncertezett Fülei Balázs

Szeretett alma materében koncertezett Fülei Balázs

A Kodály Zoltán születésének 140. évfordulója kapcsán szervezett kecskeméti koncertsorozat részek...

Terelés az M5-ösön

Terelés az M5-ösön

Védőkorlát javítás valamint útépítési munkák miatt vannak forgalomkorlátozások térségünkben. Az Ú...

Elkészült Estike, a gerincsérült kutyus kerekes kocsija

Elkészült Estike, a gerincsérült kutyus kerekes kocsija

Elkészült a speciális kerekes kocsi Estike, a gerincsérült kutyus számára. A Menhely az Állatokér...

Megnövekedett az online elkövetett bűncselekmények száma

Megnövekedett az online elkövetett bűncselekmények száma

Közeleg a karácsony, a szeretet ünnepe, ami nem mindenki számára lehet boldog és gondtalan, hisze...

Hírek 1 percben!

Hírek 1 percben!

Nézze meg a nap legfontosabb kecskeméti híreit itt, egy percben.

Petőfi értelmezések a 21. században

Petőfi értelmezések a 21. században

Legendahántás, Petőfi és Arany barátsága egy kicsit másképpen, címmel tartottak előadást kedden e...

Segítsünk együtt a bűncselekmények áldozatainak!

Segítsünk együtt a bűncselekmények áldozatainak!

Bűncselekmények áldozatai számára indított gyűjtést a Kecskeméti Médiacentrum. Az Áldozatsegítő K...

Az 50. első díj Krakkóban - Durányik László a Múzsában

Az 50. első díj Krakkóban - Durányik László a Múzsában

Sorrendben az 50. első díjukat vehette át az Aurin Leánykar néhány napja Krakkóban, az ...

Országosan emelkedik, Kecskeméten csökken a szennyvízben a koronavírus koncentrációja

Országosan emelkedik, Kecskeméten csökken a szennyvízben a koronavírus koncentrációja

A szennyvízben mért SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentrációja országos átlagot tekintve enyhe emelke...

Még több helyi hírmég több hír
Kecskeméti Lapok
Hírös históriák
Hírös gazdaság
A cookie-kkal még hatékonyabb szolgáltatásokat nyújthatunk. Szolgáltatásaink igénybevételével beleegyezel a cookie-k használatába. További információk Értem

Süti („cookie”) Információ

Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges.
A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

1. „Sütik” használatának szabályzata

Ez a szabályzat a domain név weboldal „sütijeire” vonatkozik.

2. Mik azok a „sütik”?

A „sütik” olyan kisméretű fájlok, melyek betűket és számokat tartalmaznak. A „süti” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. Ezek az adatfájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.

3. Mire használhatók a „sütik”?

A „sütik” által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kapnak. A cookie-k kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A „sütik” segítségével a weboldalak üzemeltetői névtelen (anonim) statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. Ezek felhasználásával az oldal szerkesztői még jobban személyre tudják szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

4. Milyen „sütikkel” találkozhat?

A weboldalak kétféle sütit használhatnak:

 • - Ideiglenes „sütik”, melyek addig maradnak eszközén, amíg el nem hagyja weboldalt.
 • - Állandó „sütik”, melyek webes keresőjének beállításától függően hosszabb ideig, vagy egészen addig az eszközén maradnak, amíg azokat Ön nem törli.
 • - Harmadik féltől származó „sütik”, melyeket harmadik fél helyez el az Ön böngészőjében (pl. Google Analitika). Ezek abban az esetben kerülnek a böngészőjében elhelyezésre, ha a meglátogatott weboldal használja a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat.

Elengedhetetlen munkamenet (session-id) „sütik”:

Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

Analitikai vagy teljesítményfigyelő „sütik”:

Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. Ezekkel a „sütikkel” biztosítjuk például, hogy a weboldal az Ön által kért esetekben megjegyezze a bejelentkezést. Ezek nem gyűjtenek Önt azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. ( pl: Google Analitika)

Funkcionális „sütik”:

E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, vagy az Ön által korábban megadott, és tárolni kért adatait: például automatikus bejelentkezés, a választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a „sütik” nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket Ön megosztott.

Célzott vagy reklám „sütik”:

Ezek segítségével a weboldalak az Ön érdeklődési körének leginkább megfelelő információt (marketing) tudnak nyújtani. Ehhez az Ön kifejezett belegyezése szükséges. Ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól.

5. Tartalmaznak a „sütik” személyes adatokat?

A legtöbb „süti” nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek, tárolásuk olyan módon történik, hogy jogosulatlan személy nem férhet hozzájuk.

6. Miért fontosak a „sütik” az interneten?

A „sütik” szerepe, hogy kényelmesebbé tegyék a felhasználók számára a böngészést, hiszen a böngészési előzmények révén állítja be a felhasználóknak a reklámokat, tartalmakat. A „sütik” letiltása vagy korlátozása néhány weboldalt használhatatlanná tesz. A letiltott vagy korlátozott „sütik” azonban nem jelentik azt, hogy a felhasználóknak nem jelennek meg hirdetések, csupán a megjelenő hirdetések és tartalmak nem „személyre szabottak”, azaz nem igazodnak a felhasználó igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány minta a „sütik” felhasználására:

 • - A felhasználó igényeihez igazított tartalmak, szolgáltatások, termékek megjelenítése.
 • - A felhasználó érdeklődési köre szerint kialakított ajánlatok.
 • - Az ön által kért esetben a bejelentkezés megjegyzése (maradjon bejelentkezve).
 • - Internetes tartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi szűrők megjegyzése (family mode opciók, safe search funkciók).
 • - Reklámok gyakoriságának korlátozása; azaz, egy reklám megjelenítésének számszerű korlátozása a felhasználó részére adott weboldalon.
 • - A felhasználó számára releváns reklámok megjelenítése.
 • - Geotargeting

7. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők.

A „sütik” nem vírusok és kémprogramok. Mivel egyszerű szöveg típusú fájlok, ezért nem futtathatók, tehát nem tekinthetők programoknak. Előfordulhat azonban, hogy más szándékkal (rosszindulattal) rejtenek el információkat a „sütiben”, így azok spyware-ként működhetnek. Emiatt a víruskereső és –irtó programok a „sütiket” folyamatosan törlésre ítélhetik.

Mivel az internet böngészésre használt eszköz és a webszerverek folyamatosan kommunikálnak, tehát oda-vissza küldik az adatokat, ezért ha egy támadó (hekker) beavatkozik a folyamatba, kinyerheti a „sütik” által tárolt információkat. Ennek egyik oka lehet például a nem megfelelő módon titkosított internet (WiFi) beállítás. Ezt a rést kihasználva adatokat nyerhetnek ki a „sütikből”.

8. A „sütik” kezelése, törlése

A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is.

 • - A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. Mindegyik webes kereső különböző, így a megfelelő beállításokhoz kérjük. használja keresője “Segítség” menüjét, illetve az alábbi linkeket a sütik beállításainak módosításához:
Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari
 • - Az anonim Google Analitika „sütik” kikapcsolásához egy úgynevezett „Google Analytics plug-in”-t (kiegészítőt) telepíthet a böngészőjébe, mely megakadályozza, hogy a honlap az Önre vonatkozó információkat küldjön a Google Analitikának. Ezzel kapcsolatban további információkat az alábbi linkeken talál:
Google Analytics & Privacy vagy Google Elvek és Irányelvek

9. További hasznos linkek

Ha szeretne többet megtudni a „sütik”-ről, azok felhasználásáról:

Microsoft Cookies guide
All About Cookies
Facebook cookies